ทัวร์จีน บริษัททัวร์จีน ท่องเที่ยวจีน แพคเกจทัวร์จีน จองทัวร์จีน จัดทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก

คุณอยู่ที่นี่ : ทัวร์ทั่วโลก > ทัวร์เอเซีย > ทัวร์จีน

60 กรุ๊ป ทัวร์จีน (Group Tour)

    ว่าง    เกือบเต็ม    เต็มแล้ว
ค้นหาตามประเทศ:
จัดเรียง:
รายการแพคเกจทัวร์
ส่วนลด
เดินทางวันที่
ที่นั่งเหลือ
ผู้เข้าชม

รายการทัวร์จีน(ทัวร์หมู่คณะ)

3496.FH-กุ้ยหลิน-หยางซั่ว-น้ำแร่จินจงซาน 6วัน 5คืน By UL

เหอโจว-หยางซั่ว-ถ้ำเงิน-ล่องแม่น้ำหลีเจียง-ถ้ำหยงฟู-เขาเหยาซาน–เข้าสวนชมเขางวงช้าง(รวมรถกอล์ฟ)-ช้อปปิ้งถนนซีเจีย-ล่องเรือชมแม่น้ำไข่มุก-อนุสาวรีย์ 5 แพะ-หอที่ระลึก ดร.ซุนยัดเซน-อิสระช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง-*****พิเศษ จินจงซานบ่อน้ำแร'***
21,900
200
6 ก.พ. 58
1058
3965.FH-คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แซงกรีล่า 6วัน 5คืน MU

 

คุนหมิง-เมืองต้าลี่-เจดีย์สามองค์-เมืองโบราณต้าลี่-เมืองลี่เจียง –เมืองโบราณลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก-โชว์ใหญ่JIMPRESSION LIJIANG-นั่งกระเช้า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน-โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง -ช่องแคบเสือกระโจน - จงเตี้ยน- วัดลามะซงจ้านหลิง
34,900
200
5 ก.พ. 58
12 ก.พ. 58
17
26 ก.พ. 58
16
897
4008.FH-คุนหมิง ต้าหลี่ แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6 วัน 5 คืน MU

 

คุนหมิง-เมืองต้าลี่-เจดีย์สามองค์(รวมรถไฟฟ้า)-เมืองโบราณต้าลี่-เมืองลี่เจียง-เมืองโบราณต้าเอี้ยนเจิ้น(ลี่เจียง)-โชว์ใหญ่ IMPRESSION LIJIANG-โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-ช่องแคบเสือกระโจน-วัดลามะซงจ้านหลิง
35,900
200
4 ก.พ. 58
11 ก.พ. 58
18
25 ก.พ. 58
19
649
4036.FH-ฉางซา เฟิ่งหวง จางเจี๋ยเจี่ย 6วัน 5คืน TG

 

ฉางซา–เฟิ่งหวง–เมืองโบราณเฟิ่งหวง–ชมบ้านกวี“เสิ่นฉงเหวิน”–ล่องเรือลำน้ำถั่วเจียง–จางเจียเจี้ย–ถ้ำมังกรเหลือง-ภาพเขียนสิบลี้–ภูเขาเทียนจื่อซาน–สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า–สวนสาธารณะจอมพลเฮ่อหลง–ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู–ภูเขาเทียนเหมินซาน–ถ้ำประตูสวรรค์
30,900
200
6 ก.พ. 58
13 ก.พ. 58
17
915
4039.FH-ฉางซา จางเจี๋ยเจี่ย 5วัน 4คืน TG

ภูเขาลอยฟ้าฮัลเลลูย่าห์ใน “อ ว ต า ร”-ฉางซา–จางเจียเจี้ย–ระเบียงภาพ 10 ลี้–ลำธารแส้ทอง–ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู–ภูเขาเทียนจื่อซาน–สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า–สวนสาธารณะจอมพลเฮ่อหลง–ถ้ำมังกรเหลือง–ภูเขาเทียนเหมินซาน
28,900
200
4 ก.พ. 58
11 ก.พ. 58
19
662
4040.FH-เหมาลำบินตรงฉางซา เฟิ่งหวง จางเจี๋ยเจี่ย 6วัน 4คืน CZ

นั่งกระเช้าขึ้นเทียนเหมินซาน-ชมโชว์เหมยลี่-พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย-ถ้ำวังมังกรเหลือง-ล่องทะเลสาบเป่าเฟิงหู-เขาเทียนจื่อซาน-สวนจอมพลเฮ่อหลง-สะพานใต้ฟ้าอันดับหนึ่ง -เมืองโบราณฟ่งหวง-ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง-บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน
27,900
200
19 ก.พ. 58
25
1037
4483.FH-บินตรงฉางชา จางเจียเจี้ย 5วัน 4คืน FD

 

ฉางซา–จางเจียเจี้ย–ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู–เทียนจื่อซาน–สวนสาธารณะเฮ่อหลง–สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า–โรงเรียนสอนเขียนภาพวาดทราย–ระเบียงภาพ 10 ลี้–ลำธารแส้ทอง–ถ้ำมังกรเหลือง–เทียนเหมินซาน–ถ้ำประตูสวรรค์–หน้าผากระจก
26,900
200
6 ก.พ. 58
13 ก.พ. 58
18
625
4624.FH-ตะลุยปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5วัน 4คืน CA

 

ปักกิ่ง.. กำแพงเมืองจีน (ด่านจียงกวน)–พระราชวังกู้กง– จัตุรัสเทียนอันเหมิน-หอฟ้าเทียนถาน–โรงละครแห่งชาติ(ด้านนอก)–พระราชวังฤดูร้อน-ถนนหวังฟูจิ่ง–ประตูชัย - ชมสนามกีฬาโอลิมปิค 2008 (ด้านนอก)-ตลาดรัสเซีย-พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง
18,800
200
4 ก.พ. 58
6 ก.พ. 58
11 ก.พ. 58
17
13 ก.พ. 58
17
18 ก.พ. 58
19
20 ก.พ. 58
17
4 มี.ค. 58
15
6 มี.ค. 58
16
13 มี.ค. 58
18
25 มี.ค. 58
19
376
5056.FH-Fairy Land1 อุทยานสวรรค์จิ่วไจ้โกว-อุทยานหวงหลง 6วัน5คืน TG

สีสัน... อิริยาบถแห่งสายน้ำ แอ่งธาราแห่งสวรรค์ อุทยานสวรรค์จิ่วไจ้โกว- อุทยานโหมวหนีโกว โชว์เปลี่ยนหน้ากาก TOP SHOW OF SICHUAN (PARADISE ETHOS)
27,900
200
4 ก.พ. 58
11 ก.พ. 58
16
25 ก.พ. 58
18
461
5699.HC-BJS001ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-SNOW WORLD-หลงชิงเสีย 5D3N CA

 

จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-หอฟ้าเทียนถาน-พระราชวังอวี้เหอหยวน-ชมสนามกีฬารังนก-นั่งสามล้อหูถ้ง-ถนนหวังฟู่จิง-กำแพงเมืองจีน-SNOW WORLD-เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งหลงชิงเสีย-วัดลามะ-ตลาดรัสเซีย
22,900
200
4 ก.พ. 58
477
6473.HC-BJS004 ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สวนสตอเบอรี่ 5D3N CA

 

จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-หอฟ้าเทียนถาน-พระราชวังอวี้เหอหยวน-ชมสนามกีฬารังนก-ถนนหวังฟู่จิง-กำแพงเมืองจีน-พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง-สวนสตอเบอร์รี่-วัดลามะ-ตลาดรัสเซีย
22,900
200
11 มี.ค. 58
12
18 มี.ค. 58
13
255
6474.HC-BJS003 ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-ถนนโบราณเฉียนเหมิน 5D3N CA

 

จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-หอฟ้าเทียนถาน-พระราชวังอวี้เหอหยวน-ผ่านชมสนามกีฬารังนก-นั่งสามล้อหูถ้ง-ถนนหวังฟู่จิง-กำแพงเมืองจีน-พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง-ถนนโบราณเฉียนเหมิน-วัดลามะ-ตลาดรัสเซีย
22,900
200
25 ก.พ. 58
11
4 มี.ค. 58
12
361
6609.SH-คุณหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก-จงเตี้ยน 6D5N MU

 

คุนหมิง-ต้าหลี่-เมืองโบราณต้าหลี่-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-จงเตี้ยน-โค้แรกแม่น้ำแยงซี-วัดลามะซงจ้านหลิง-เมืองโบราณจงเตี้ยน-ช่องแคบเสือกระโดด-สระน้ำมังกรดำ-เมืองเก่าลี่เจียง-ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก
24,900
200
3 ก.พ. 58
420
6610.SH-คุณหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก-จงเตี้ยน 6D5N MU

 

คุนหมิง-วัดหยวนทง–ต้าหลี่-เมืองโบราณต้าลี่–ผ่านชมเจดีย์สามองค์-จงเตี้ยน-โค้งแรกแยงซีเกียง–ช่องแคบเสือกระโดด-วัดลามะซงจ้านหลิง–เมืองโบราณจงเตี้ยน-ลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ–ภูเขาหิมะมังกรหยก–โชว์จางอวี้โหมว
25,900
200
19 มี.ค. 58
21
26 มี.ค. 58
22
444
6614.SH-กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-หยางซั่ว 6D5N CZ

 

เมืองหลงเซิ่น-หมู่บ้านชาวจ้วง-แปลงนาขั้นบันไดจินเชอ-หยางซั่ว-ถนนฝรั่งหยังเหยินเจีย-ลี่ผู่-ล่องเรือชมอ่าวลี่เจียงวาน-ชมโชว์นกจับปลา-ถ้ำสวรรค์-หยางซั่ว-ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง-กุ้ยหลิน-เขาเหยาซาน-เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง-ทะเลสาบซานหู ทะเลสาบหรงหู
18,900
200
19 มี.ค. 58
19
26 มี.ค. 58
16
662
6631.SH-ฉางซา จางเจียเจี้ย ภูผาอวตาร ฟ่งหวง 5D4N FD

 

ฉางซา-เมืองโบราณฟ่งหวง-ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง-บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนจื่อซาน-เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว-สวนจอมพลเฮ่อหลง-ภาพเขียน 10 ลี้-เขาเทียนเหมินซาน-จวินเซิงฮวาเยี้ยน-ภูผาอวตาร
22,900
200
11 มี.ค. 58
23
18 มี.ค. 58
22
25 มี.ค. 58
22
503
6715.SH ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน พิพิธภัณฑ์ 3D LIVE TANK 5ดาว 5D4N CA

 

ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้าม กู้กง หอบูชาเทียนถาน-กายกรรมปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-พิพิธภัณฑ์ 3D LIVE TANK-ถนนหวังฟูจิ่ง-พระราชวังฤดูร้อน อวี้เหอหยวน ผ่านชมสนามกีฬาแห่งชาติ-THE PLACE
23,900
200
26 มี.ค. 58
20
28 มี.ค. 58
21
29 มี.ค. 58
22
30 มี.ค. 58
22
31 มี.ค. 58
21
385
6716.SH-Beijing ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน พิพิธภัณฑ์ 3D LIVE TANK 5D3N BY CA

 

ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้าม กู้กง -หอบูชาเทียนถาน-กายกรรมปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-พิพิธภัณฑ์ 3D LIVE TANK-ถนนหวังฟูจิ่ง-พระราชวังฤดูร้อน อวี้เหอหยวน -ผ่านชมสนามกีฬาแห่งชาติ-THE PLACE
23,900
200
4 มี.ค. 58
19
11 มี.ค. 58
19
15 มี.ค. 58
18
17 มี.ค. 58
17
18 มี.ค. 58
18
19 มี.ค. 58
19
20 มี.ค. 58
19
22 มี.ค. 58
19
23 มี.ค. 58
19
24 มี.ค. 58
19
27 มี.ค. 58
18
302
6717.SH-Beijing กำแพงเมืองจีน Snow World 5D3N CA

 

ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้าม “กู้กง หอบูชาเทียนถาน-กำแพงเมืองจีน-พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง-ถนนโบราณเฉียนเหมิน-พระราชวังฤดูร้อน อวี้เหอหยวน-TELIHUA ART 3D Gallery
22,900
200
18 ก.พ. 58
18
19 ก.พ. 58
17
26 ก.พ. 58
18
267
6740.HC-WUX002 เหมาลำ อู๋ซี หังโจว ผู่ถ๋อซาน เซี่ยงไฮ้ 6วัน 4คืน MU

 

อู๋ซี - พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ ศาลาฝานกง-พิพิธภัณฑ์กาน้ำชา-ตลาดกลางคืนฉางอาน-หังโจว-ล่องทะเลสาบซีหู-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย-เกาะผู่ถ่อซาน-หนานไห่กวนอิม-วัดไผ่ม่วง-วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป วัดผู่จี้-หนิงปอ-เซี่ยงไฮ้-หาดไว่ทาน
19,900
200
19 ก.พ. 58
24
52
 

ข้อมูล ทัวร์จีน

สาธารณรัฐประชาชนจีน อารยธรรมอันยิ่งใหญ่ของโลก ที่มีมาแต่เก่าก่อนโบราณ สิ่งมหัศจรรย์ต่างๆในจีนนั้นล้วนแต่ยิ่งใหญ่อลังการ อาทิเช่น กำแพงเมืองจีน สุสานซีอาน ปักกิ่ง เมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่ เซี่ยงไฮ้ ยุโรปตะวันออก คุนหมิงต้าลี่ลี่เจียง วัฒนธรรมยูนนาน เป็นต้น

สาธารณรัฐประชาชนจีน (จีนตัวเต็ม: 中華人民共和國; จีนตัวย่อ: 中华人民共和国; พินอิน: Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó; อังกฤษ: People Republic of China (PRC)) หรือที่รู้จักในชื่อ จีน เป็นรัฐที่มีประชากรมากที่สุดในโลก กว่า 1.3 พันล้านคน ประเทศจีนตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออก เป็นรัฐพรรคการเมืองเดียว ปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประเทศจีนแแบ่งการปกครองออกเป็น 22 มณฑล 5 เขตปกครองตนเอง 4 เทศบาลนคร (ปักกิ่ง เทียนจิน เซี่ยงไฮ้ และฉงชิ่ง) และ 2 เขตบริหารพิเศษ ได้แก่ ฮ่องกงและมาเก๊า มีเมืองหลวงอยู่ที่ปักกิ่ง

ด้วยพื้นที่ 9.6 ล้านตารางกิโลเมตร ประเทศจีนถือเป็นประเทศที่มีพื้นที่ทั้งหมดใหญ่ที่สุดในโลกเป็นอันดับ 3 หรือ 4 ขึ้นอยู่กับการนิยามว่าดินแดนอะไรนับรวมเข้าไปด้วย และเป็นประเทศที่มีพื้นที่บนบกมากที่สุดเป็นอันดับที่ 2 ของโลก[11] ลักษณะภูมิประเทศของจีนมีความหลากหลาย ตั้งแต่ป่าสเต็ปป์และทะเลทรายในพื้นที่แห้งแล้งทางตอนเหนือใกล้กับมองโกเลียและไซบีเรียของรัสเซีย และป่าฝนกึ่งโซนร้อนในพื้นที่ชื้นทางใต้ซึ่งติดกับเวียดนาม ลาว และพม่า ส่วนภูมิประเทศทางตะวันตกนั้นขรุขระและเป็นที่สูง โดยมีเทือกเขาหิมาลัยและเทือกเขาเทียนชานกั้นเป็นพรมแดนตามธรรมชาติกับอินเดีย เนปาล และเอเชียกลาง ในทางตรงกันข้าม แนวชายฝั่งด้านตะวันออกของจีนแผ่นดินใหญ่นั้นเป็นที่ราบต่ำ และมีแนวชายฝั่งยาว 14,500 กิโลเมตร (ยาวที่สุดเป็นอันดับที่ 11 ของโลก) ซึ่งติดต่อกับทะเลจีนใต้ทางใต้ และทะเลจีนตะวันออกทางตะวันออก นอกจากนี้ยังมีประเทศที่เป็นเกาะอยู่ใกล้เคียง ได้แก่ ไต้หวัน เกาหลี และญี่ปุ่น

 

อารยธรรมจีนโบราณ ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งอารยธรรมยุคแรกเริ่มของโลก เจริญรุ่งเรืองในลุ่มแม่น้ำเหลืองอันอุดมสมบูรณ์ ซึ่งไหลผ่านที่ราบลุ่มจีนเหนือ[12] เป็นเวลานานกว่า 6,000 ปี ระบบการเมืองของจีนตั้งอยู่บนการปกครองแบบราชาธิปไตย จีนรวมกันเป็นปึกแผ่นครั้งแรกในสมัยราชวงศ์ฉินเมื่อ 221 ปีก่อนคริสตกาล ส่วนราชวงศ์สุดท้าย ราชวงศ์ชิง สิ้นสุดลงในปี ค.ศ. 1911 ด้วยการสถาปนาสาธารณรัฐจีนโดยพรรคก๊กมินตั๋ง พรรคชาตินิยมจีน ครึ่งแรกของคริสต์ศตวรรษที่ 20 นั้น เป็นยุคสมัยแห่งความแตกแยกและสงครามกลางเมืองซึ่งแบ่งประเทศออกเป็นค่ายการเมืองสองค่ายหลัก คือ ก๊กมินตั๋งและคอมมิวนิสต์ ความเป็นปฏิปักษ์ส่วนใหญ่สิ้นสุดลงในปี ค.ศ. 1949 เมื่อฝ่ายคอมมิวนิสต์ชนะสงครามกลางเมืองและสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนขึ้นในจีนแผ่นดินใหญ่ ส่วนไต้หวัน ซึ่งอยู่ภายใต้การนำของก๊กมินตั๋งนั้น ได้ย้ายเมืองหลวงไปยังไทเปบนเกาะไต้หวัน นับแต่นั้นมา สาธารณรัฐประชาชนจีนได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในความขัดแย้งทางการเมืองกับสาธารณรัฐจีนเหนือปัญหาอธิปไตยและสถานะทางการเมืองของไต้หวัน

 

นับตั้งแต่การปฏิรูปเศรษฐกิจซึ่งมีพื้นฐานอยู่บนตลาดเมื่อปี ค.ศ. 1978 ประเทศจีนได้กลายมาเป็นหนึ่งในเศรษฐกิจสำคัญที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก[13] โดยเป็นผู้ส่งออกสินค้ารายใหญ่ที่สุดของโลก และเป็นผู้นำเข้าสินค้ารายใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 2 ของโลก และเป็นเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 2 ของโลกทั้งในด้านผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศราคาตลาดและความเท่าเทียมของอำนาจซื้อ[14] ตลอดจนเป็นสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ประเทศจีนได้รับการจัดให้เป็นรัฐอาวุธนิวเคลียร์และมีกองทัพขนาดใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งมีค่าใช้จ่ายด้านกลาโหมมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก ประเทศจีนถูกจัดว่ามีศักยภาพที่จะก้าวขึ้นมาเป็นอภิมหาอำนาจของโลกโดยนักวิเคราะห์วิชาการ[15] นักวิเคราะห์การทหาร[16] ตลอดจนนักวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและเศรษฐกิจ[ 

 


 

 

 
 
 

   หน่มสาว.คอม ยินดีให้คำแนะนำการเดินทางสู่ จีน  ด้วยทีมงานฝ่ายขายทัวร์หมู่คณะที่ชำนาญการ คอยให้คำปรึกษาสำหรับหมู่คณะ ที่ต้องการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว หรือดูงาน หรือสัมมนา หรือเพื่อธุรกิจ ตามงบประมาณที่ท่านต้องการ ติดต่อเราได้เลยนะค่ะ Call Center 02-374-8866 ต่อ แผนกฝ่ายขายทัวร์เหมา

เมืองทั้งหมดสำหรับ ทัวร์จีน

คลิกดูเมืองต่างๆ !

ทีมงาน ฮอลิเดย์ไลฟ์ แทรเวล
ยินดีให้คำปรึกษาจองทัวร์ โรงแรม ตั๋วเครื่องบิน
รถเช่า ทำวีซ่า จัดทัวร์หมู่คณะ

ตามงบประมาณที่ท่านเลือกได้
โทร. 02-374-8866
อีเมล์: info@noomsao.com

จัดทัวร์เหมาหมู่คณะ
เที่ยวภูฏาน

ถามตอบ การจองทัวร์

เหตุผลที่ต้องซื้อทัวร์กับเรา

  • เราเป็นบริษัทฯทัวร์ประสบการณ์กว่า 25 ปี
  • มีหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญการ
  • โปรแกรมทัวร์หลากหลายทั่วโลก
  • ระบุจำนวนที่นั่งเหลือ เดินทางแน่นอน
  • เปรียบเทียบตรวจสอบราคาได้
  • จองออนไลน์ได้ 24 ชั่วโมง
  • รับสิทธิ์สะสมแต้มส่วนลด

ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง

  • ทำไมต้องทำประกัน?
  • ทำประกันได้ที่ไหน?
  • วิธีการเลือกประกัน

อัตราแลกเปลี่ยนเงิน

* อัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน (โดยประมาณ)

Twitter @noomsao