ทัวร์นิวซีแลนด์ บริษัททัวร์นิวซีแลนด์ ท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ แพคเกจทัวร์นิวซีแลนด์ จองทัวร์นิวซีแลนด์ จัดทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์นิวซีแลนด์ราคาถูก

คุณอยู่ที่นี่ : ทัวร์ทั่วโลก > ทัวร์มหาสมุทรแปซิฟิกและออสเตรเลีย  > ทัวร์นิวซีแลนด์

36 กรุ๊ป ทัวร์นิวซีแลนด์ (Group Tour)

    ว่าง    เกือบเต็ม    เต็มแล้ว
ค้นหาตามประเทศ:
จัดเรียง:
รายการแพคเกจทัวร์
ส่วนลด
เดินทางวันที่
ที่นั่งเหลือ
ผู้เข้าชม

รายการทัวร์นิวซีแลนด์(ทัวร์หมู่คณะ)

1089.NL-นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ- ใต้ ล่องเรือกลไฟโบราณ ชมธารน้ำแข็ง ชมวาฬ 9 วัน

ชมเมืองอ๊อคแลนด์-ย่านกลางเมืองควีนสตรีท-อ๊อคแลนด์ฮาร์เบอร์-ชมศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี-บ่อน้ำพุร้อน-ตัดขนกะที่อโกรโดม-เรนโบว์สปริง-ชมสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์The Hobbit-ถ้ำหนอนรืองแสงไวโตโม-ทะเลาสาบเทาโป
63,900
400
3 มี.ค. 58
26
26 มี.ค. 58
25
948
2637.NL NZ86 เกาะใต้ 5in1 7วัน5คืน SQ

ไคร้สเชิร์ช-ทะเลสาบเทคาโป-ชมวิวยอดเขาเม้าท์คุ๊ก-ครอมเวล-ควีนสทาวน์-ล่องเรือกลไฟ TSS – ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบ พีค-Arrowtown-ทะเลสาบวานาก้า-ฟ๊อกกลาเซียร์
85,900
200
9 ธ.ค. 57
426
3985.BW-Perfect Tranz Alpine Nth &Sth 8 Days TG

อ็อคแลนด์-โรโตรัว-เรนโบว์สปริงส์-อะโกรโดม-ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี-ไคร้สท์เชิร์ช-ทะเลสาบเทคาโป-อนุสาวรีย์ต้อนแกะ-ชมการกระโดดบันจี-นั่งกระเช้ากอนโดล่า-ธารน้ำแข็งฟรานซ์โจเซฟ-นั่งรถไฟสายทรานซ์อัลไพน์ พิเศษ...กุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้,การแสดงพื้นเมืองชาวเมารี
104,900
400
18 พ.ย. 57
821
3996.GL - Tss - Fox - Kai South 8D6N บิน EK

ไคร้สท์เชิร์ช-ยอดเขาแคชเมียร์-แอชเบอร์ตัน-เทคาโป-ล่องเรือกลไฟโบราณ-ชมการต้อนแกะ-กระเช้ากอนโดลา-ควีนส์ทาวน์-วานากา-ฮาส-ฟอกซ์ กลาเซียร์-โฮกิติกะ-รถไฟทรานอัลไพน์-ไคร้สท์เชิร์ช-ไคคูร่า-ชมปลาวาฬ-พิพิภัณฑ์แคนเทอเบอรี่-ซิดนีย์
99,900
600
11 เม.ย. 58
18
773
3998.GL - Tss 7D5N บิน QF

ควีนทาวน์-แอร์โร่ทาวน์-ล่องเรือไฟโบราณ-ครอมเลล์-นั่งกระเช้ากอนโดล่า-ทะเลสาบปูคากิ-เทคาโป-เมืองแอชเบอร์ตัน-พิพิธภัณฑ์แคนเทอเบอร์รี่-ยอดเขาแคชเมียร์
83,900
600
11 เม.ย. 58
27
814
4586.BW-The Hobbit Tour NZ North Island 6 days (TG)

 

อ็อคแลนด์-โรโตรัว–เรนโบว์ สปริงส์–อโกรโดม-ศูนย์วัฒนธรรมเมารี-ทะเลสาบเทาโป–ชมน้ำตกฮูก้า–ชมการกระโดดบันจี้ –เทาโป-กีวี 360 ฟาร์ม-ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่-จุดชมวิวจากยอดเขาอีเดน
72,900
400
30 ธ.ค. 57
620
4587.BW-Romance South Island 7 Days SQ

 

ไคร้สท์เชิร์ช - ทะเลสาบเทคาโป - ควีนส์ทาวน์ - วานาก้า ฟ๊อกกลาเซียร์ - รถไฟสาย ทรานซ์อัลไพน์ - ชมปลาวาฬที่ไคคูร่า พิเศษ !!! เมนูกุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้
93,900
400
27 ธ.ค. 57
426
4712.BW-Beautiful Sth*Nht Island 8D 6N SQ

 

ไคร้สท์เชิร์ช-ดะนีดินชมปราสาทลาร์นัค-ทะเลสาบเทคาโป-ผ่านชมเม้าท์คุ้ก-ควีนส์ทาวน์-นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค-ล่องเรือชมความงามมิลฟอร์ดซาวด์-ล่องเรือกลไฟโบราณสู่วอลเตอร์ พีคฟาร์ม พร้อมชมการตัดขนแกะ-ศุนย์วัฒนธรรม-เรนโบสปิง
9,800
400
12 เม.ย. 58
28
401
4770.GL-KIWI07 NZ SOUTH TSS 7D5N QF

 

ไคร้สท์เชิร์ช-แอชเบอร์ตัน-เทคาโป-พูคากิ-ครอมเวลล์-ควีนส์ทาวน์-แอร์โร่ทาวน์-ล่องเรือกลไฟโบราณ-กระเช้ากอนโดล่า+ลูท-ยอดเขาโคโรเนท–ลานสกี–เล่นหิมะ-ช้อปปิ้ง-แซลม่อนฟาร์ม
74,900
400
5 ธ.ค. 57
866
5086.BW-Holidays Milford Sound NZ South Island 6 Day QF

 

เมืองไคร้สท์เชิร์ช-ทะเลสาบเทคาโป-เมืองควีนส์ทาวน์-กระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค- เม้าท์คุ้ก-ชมการกระโดดบันจี้ที่สะพานคาวารัว-แอร์โร่ทาวน์-แอร์โร่ทาวน์
83,900
400
27 ธ.ค. 57
648
5117.NL-NZ90 North AKL-Hobbit-ROT 6D4N BY TG

อ็อคแลนด์-Mt. Eden-Parnell Village-หมู่บ้านฮอบบิตัน-โรโตรัว-น้ำพุร้อนเท พูย่า Te Puia-ฮังกิ ดินเนอร์-โรโตรัว-อโกรโดม ฟาร์ม-นั่งกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขา-ถ้ำหนอนเรืองแสง ไวโตโม่
66,900
400
20 พ.ย. 57
528
5895.BW-The Hobbit North Island 7D 5์ TG

อ็อคแลนด์ ชมเมือง-ผ่านชมสะพานฮาร์เบอร์-เม้าท์อีเดน-ช้อปปิ้งย่านควีนส์ สตรีท-ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่-โรโตรัว– ชมการแสดงของชาวเมารี–เรนโบว์ สปริงส์-อโกรโดม-ล่องเรือชมความงามทะเลสาบโรโตรัว-ชมศูนย์วัตณธรรมของชาวเมารี-ทะเลสาบเทาโป
78,900
400
13 เม.ย. 58
27
242
5897.BW- New Zealand The Hobbit Tour North 6D4N TG

อ็อคแลนด์ ชมเมือง-ย่านกลางเมืองควีนสตรีท-อ๊อคแลนด์ฮาร์เบอร์-ชมศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี-บ่อน้ำพุร้อน-ตัดขนแกะที่อโกรโดม-เรนโบว์สปริง-ชมสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ The Hobbit-ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม-ทะเลสาบเทาโป
71,900
400
20 ม.ค. 58
12 ก.พ. 58
27
284
5908.BW-Highlight New Zealand Nth+Sth 7 Days TG

อ็อคแลนด์-โรโตรัว-เรนโบว์ สปริงส์-อโกรโดม-ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี-ไคร้สท์เชิร์ช-ทะเลสาบเทคาโป อุสาวรีย์ต้อนแกะ-ล่องเรือกลไฟโบราณ-นั่งกระเช้ากอนโดล่า-ดะนีดิน ชมปราสาทลารนัค
94,900
400
14 ก.พ. 58
27
21 ก.พ. 58
25
7 มี.ค. 58
25
21 มี.ค. 58
26
214
5909.BW-Perfect Tranz Alpine NZ Nth-Sth 7D 5N TG

อ็อคแลนด์-โรโตรัว-ศูนย์วัฒนธรรมเมารี-ชมการแสดงของชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ-โรโตรัว-เรนโบว์ สปริงส์-อโกรโดม ฟาร์ม-ไคร้สท์เชิร์ช-นั่งรถไฟสายทรานซ์ อัลไพน์-โฮกิติกะ-ฟรานซ์ โจเซฟ กลาเซียร์-ทะเลสาบวานาก้า-นั่งเรือกลไฟโบราณทีเอสเอสเอิร์นสลอว์
99,900
400
11 เม.ย. 58
27
13 เม.ย. 58
28
182
5910.BW-Glacier Explorer Sound Island 7D 5N SQ

ไคร้สท์เชิร์ช - เทคาโป - ชมยอดเขาเม้าท์คุ้ก นั่งเรือชมกลาเซียร์ทะเลสาบทัสมาน - เมืองครอมเวล - นั่งกระเช้าขึ้นเขาบ๊อบส์ พีค + ลูจ - ทะเลสาบวานาก้า - ฟ๊อก กลาเซียร์ - นั่งรถไฟสายทรานซ์ อัลไพน์
88,900
400
13 เม.ย. 58
27
220
6142.BW-Holidays NZ South 6D 4N QS

ไคร้สท์เชิร์ช-แอชเบอร์ตัน-ดะนีดิน-ปราสาทลาร์นัค-ควีนส์ทาวน์ ชมการกระโดดบันจี้-กระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค-แอร์โร่ทาวน์-โอมาราม่า-เมาท์คุ้ก-ล่องเรือชมธารน้ำแข็งทะเลสาบทัสมาน-เทคาโป-แอชเบอร์ตั้น
73,900
400
12 เม.ย. 58
28
367
6143.BW-Wonderful Milford Sound 6Days SQ

สิงคโปร์-ไคร้สท์เชิร์ช-แอชเบอร์ตัน-ทะเลสาบเทคาโป-ครอมเวลล์-ควีนส์ทาวน์-นั่งกระเช้ากอนโดล่าขึ้นยอดเขาบ๊อบส์ พีค-เต อานาว-มิลฟอร์ดซาวน์-แอร์โร่ทาวน์-โอมาราม่า–ทะเลสาบเทคาโป
75,900
400
5 ธ.ค. 57
390
6147.BW-Amazing South Island 7D 5N SQ

ไคร้สท์เชิร์ช-ดะนีดิน-ปราสาทลาร์นัค-ควีนส์ทาวน์-ชมการกระโดดบันจี้-เต อานาว-มิลฟอร์ดซาวน์-ควีนส์ทาวน์-เรือกลไฟโบราณ-ที่วอลเตอร์พีคฟาร์ม-กระเช้ากอนโดล่า สู่ ยอดเขาบ็อบส์พีค-ครอมเวลล์-โอมาราม่า–ทะเลสาบเทคาโป
86,900
400
8 เม.ย. 58
27
493
6148.BW-Gacier Explorer Sound Island 6 Days SQ

ไคร้สท์เชิร์ช-ดะนีดิน-ปราสาทลาร์นัค-ควีนส์ทาวน์-ชมการกระโดดบันจี้-กระเช้ากอนโดล่า สู่ ยอดเขาบ็อบส์พีค-ครอมเวลล์-ชมยอดเขาเม้าท์คุ้ก-นั่งเรือชมกลาเซียร์-อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะเทคาโป
77,900
400
13 ก.พ. 58
25
20 ก.พ. 58
26
7 มี.ค. 58
28
26 มี.ค. 58
27
358
6150.BW-Amazing New Zealand 7D 5N SQ

ไคร้สท์เชิร์ช - ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ - ควีนส์ทาวน์ ชมการกระโดดบันจี้ - ล่องเรือชมความงามของมิลฟอร์ด ซาวด์- นั่งกระเช้ากอนโดล่าขึ้นยอดเขาบ๊อบส์พีคและลูจ - ทะเลสาบวานาก้า - ชมฟ๊อกซ์กลาเซียร์
87,900
400
13 เม.ย. 58
27
307
6153.BW-Romantic South Island 7D 5N SQ

ไคร้สท์เชิร์ช-แอชเบอร์ตั้น-ทะเลสาบเทคาโป ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ-ครอมเวลล์-ควีนส์ทาวน์-ล่องเรือทะเลสาบวาคาทีปู-ทะเลสาบวานาก้า-ฟ๊อกซ์กลาเซียร์-โฮกิติกะ-รถไฟทรานซ์อัลไพน์-ชมปลาวาฬที่ไคคูร่า
89,900
400
11 เม.ย. 58
27
355
6154.BW-New Zealand -Romantic South Island 7 Days SQ

ไคร้สท์เชิร์ช-ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ-ควีนส์ทาวน์-ชมการกระโดดบันจี้-ล่องเรือกลไฟทะเลสาบวาคาทีปู-ทะเลสาบวานาก้า-ชมฟ๊อกซ์กลาเซียร์-นั่งรถไฟสายทรานซ์อัลไพน์-ชมปลาวาฬที่ไคคูร่า
87,900
400
13 ก.พ. 58
26
20 ก.พ. 58
28
7 มี.ค. 58
25
26 มี.ค. 58
26
365
6156.BW-Perfect Tranz Alpine Nth-Sth 8 Days TG

อ็อคแลนด์-โรโตรัว-ศูนย์วัฒนธรรมเมารี-ชมการแสดงของชาวเมารี-เรนโบว์ สปริงส์-อโกรโดม ฟาร์ม-นั่งรถไฟสายทรานซ์ อัลไพน์-โฮกิติกะ-ฟรานซ์ โจเซฟ กลาเซียร์-ฟ๊อก กลาเซียร์-ฮาสส์-ทะเลสาบวานาก้า-แอร์โร่ทาวน์-โอมาราม่า
104,900
400
27 ธ.ค. 57
486
6159.BW-Holiday New Zealand 6D QF

ควีนส์ทาวน์-นั่งกระเช้ากอนโดล่าขึ้นยอดเขาบ๊อส์พีค พรอมเล่นลูจ-ล่องเรือกลไฟ Tss Earnslaw ทะเลสาบวาคาทีปู-วอลเตอร์พีคฟาร์ม พร้อมชมการตัดขนแกะชมกระโดดบันจี้และเรือเร็วเจ๊ทโบ๊ท-ทะเลสาบเทคาโป-ไคร้สท์เชิร์ช-ล่งเรอชมวาฬที่ไคคูร่า
74,900
400
7 ก.พ. 58
25
21 ก.พ. 58
28
7 มี.ค. 58
27
21 มี.ค. 58
25
519
6160.BW-Hobbit tour NZ(North) 6D4N TG

อ็อคแลนด์-สะพานฮาร์เบอร์-ย่านควีนส์ สตรีท ช้อปปิ้ง-นั่งเรือข้ามฝากไปที่เดวอนฟอร์ต-มาตามาตา ชมหมู่บ้านชาวฮอบบิต ฟาร์ม-โรโตรัว-ชมศูนย์วัฒนธรรมของชาวเมารี-การแสดงของชาวเมารี-เรนโบว์ สปริงส์-อโกรโดม–ศูนย์วัฒนธรรมเมารี-ทะเลสาบเทาโป ชมน้ำตกฮูก้า
64,900
400
25 พ.ย. 57
2 ธ.ค. 57
791
6161.BW-Wonderful Milford Sound South Island 6 Days SQ

ไคร้สท์เชิร์ช-ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ-ควีนส์ทาวน์ ชมการกระโดดบันจี้-เต อานาว-มิลฟอร์ดซาวน์-แอร์โร่ทาวน์-โอมาราม่า-ทะเลสาบเทคาโป-ทะเลสาบปูคากิ-ผ่านชมยอดเม้าคุ้ก-แอชเบอร์ตันชอปปิ้ง
74,900
400
13 ก.พ. 58
26
20 ก.พ. 58
27
7 มี.ค. 58
28
26 มี.ค. 58
27
403
6163.BW-Amazing South Island 7 Days SQ

สิงคโปร์-ไคร้สท์เชิร์ช-แอชเบอร์ตัน-ดะนีดิน-ปราสาทลาร์นัค-ควีนส์ทาวน์ ชมการกระโดดบันจี้-เต อานาว-มิลฟอร์ดซาวน์-เรือกลไฟโบราณ-ที่วอลเตอร์พีคฟาร์ม-กระเช้ากอนโดล่า สู่ ยอดเขาบ็อบส์พีค-ครอมเวลล์-โอมาราม่า–ทะเลสาบเทคาโป
89,900
400
14 พ.ย. 57
679
6601.NL NZ89 แกรนด์ เกาะเหนือ&เกาะใต้ 9วัน7คืน TG

 

อ็อคแลนด์-โรโตรัว-น้ำพุร้อนเท พูย่า Te Puia-ฮังกิ ดินเนอร์ ชมเมารีโชว์-อ็อคแลนด์ – ไคร้สเชิร์ช – ทะเลสาบเทคาโป-ทะลสาบเทคาโป – ครอมเวล-ล่องเรือกลไฟโบราณ TSS-ควีนส์ทาวน์ – Arrowtown -ทะเลสาบวานาก้า – ฟ๊อกกลาเซียร์
105,900
700
18 พ.ย. 57
368
6602.GL Kiwi08 South & North 8วัน6คืน บินQF

 

ซิดนีย์–ควีนส์ทาวน์–นั่งกอนโดล่าขึ้นยอดเขาบ๊อบพีค-แอโร่ทาวน์–ล่องเรือกลไฟ-ครอมเวลล์– โอมาราม่า–ทะเลสาบพูคากิ–ทะเลสาบเทคาโป-แอชเบอร์ตัน-ไคร้สเชิร์ช-แฮมิตัน–โรโตรัว– เรนโบว์สปริงซ์–ศูนย์วัฒนธรรมเมารี-อ็อคแลนด์-อโกรโดม–ชมการตัดขนแกะ
98,900
600
11 เม.ย. 58
28
338
6677.NL-NZ90 North AKL-Hobbit-ROT 6D4N BY TG

 

อ็อคแลนด์-Mt. Eden-Parnell Village-หมู่บ้านฮอบบิตัน-โรโตรัว-น้ำพุร้อนเท พูย่า Te Puia-ฮังกิ ดินเนอร์-โรโตรัว-อโกรโดม ฟาร์ม-นั่งกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขา-ถ้ำหนอนเรืองแสง ไวโตโม่
67,900
500
28 ต.ค. 57
11 พ.ย. 57
399
6678.NL NZ89 แกรนด์ เกาะเหนือ&เกาะใต้ 9วัน7คืน TG

 

อ็อคแลนด์-โรโตรัว-น้ำพุร้อนเท พูย่า Te Puia-ฮังกิ ดินเนอร์ ชมเมารีโชว์-ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ปลาเทร้าส์ - อโกรโดม ฟาร์ม-ถ้ำหนอนเรืองแสง-ไคร้สเชิร์ช-ทะเลสาบเทคาโป-ครอมเวล-ควีนส์ทาวน์-ล่องเรือกลไฟโบราณTSS
106,900
700
13 ธ.ค. 57
333
6679.NL NZ86 เกาะใต้ 5in1 7วัน5คืน SQ

 

ไคร้สเชิร์ช-ทะเลสาบเทคาโป-ชมวิวยอดเขาเม้าท์คุ๊ก-ครอมเวล-ควีนสทาวน์-ล่องเรือกลไฟ TSS – ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบ พีค-Arrowtown-ทะเลสาบวานาก้า-ฟ๊อกกลาเซียร์
84,900
200
6 พ.ย. 57
318
 

ข้อมูล ทัวร์นิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์ ประเทศที่เป็นเกาะตั้งอยู่ล่างสุดของขั้วโลกใต้ มีเกาะหลักๆ 2 เกาะ คือเกาะเหนือ ที่มีเมืองออ๊อคแลนด์ โรโตรัว และเวลลิงตัน และเกาะใต้ ที่มีเมืองไครส์เชิร์ช เทคาโป ควีนทาวน์ เทอานาว ที่จัดได้ว่าเป็นประเทศที่น่าอยู่น่าเที่ยวทางธรรมชาติมากที่สุด

องเที่ยว

   หน่มสาว.คอม ยินดีให้คำแนะนำการเดินทางสู่ นิวซีแลนด์  ด้วยทีมงานฝ่ายขายทัวร์หมู่คณะที่ชำนาญการ คอยให้คำปรึกษาสำหรับหมู่คณะ ที่ต้องการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว หรือดูงาน หรือสัมมนา หรือเพื่อธุรกิจ ตามงบประมาณที่ท่านต้องการ ติดต่อเราได้เลยนะค่ะ Call Center 02-374-8866 ต่อ แผนกฝ่ายขายทัวร์เหมา

เมืองทั้งหมดสำหรับ ทัวร์นิวซีแลนด์

คลิกดูเมืองต่างๆ !

ทีมงาน ฮอลิเดย์ไลฟ์ แทรเวล
ยินดีให้คำปรึกษาจองทัวร์ โรงแรม ตั๋วเครื่องบิน
รถเช่า ทำวีซ่า จัดทัวร์หมู่คณะ

ตามงบประมาณที่ท่านเลือกได้
โทร. 02-374-8866
อีเมล์: info@noomsao.com

จัดทัวร์เหมาหมู่คณะ
เที่ยวภูฏาน

ถามตอบ การจองทัวร์

เหตุผลที่ต้องซื้อทัวร์กับเรา

  • เราเป็นบริษัทฯทัวร์ประสบการณ์กว่า 25 ปี
  • มีหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญการ
  • โปรแกรมทัวร์หลากหลายทั่วโลก
  • ระบุจำนวนที่นั่งเหลือ เดินทางแน่นอน
  • เปรียบเทียบตรวจสอบราคาได้
  • จองออนไลน์ได้ 24 ชั่วโมง
  • รับสิทธิ์สะสมแต้มส่วนลด

ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง

  • ทำไมต้องทำประกัน?
  • ทำประกันได้ที่ไหน?
  • วิธีการเลือกประกัน

อัตราแลกเปลี่ยนเงิน

* อัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน (โดยประมาณ)

Twitter @noomsao