ทัวร์นิวซีแลนด์ บริษัททัวร์นิวซีแลนด์ ท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ แพคเกจทัวร์นิวซีแลนด์ จองทัวร์นิวซีแลนด์ จัดทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์นิวซีแลนด์ราคาถูก

คุณอยู่ที่นี่ : ทัวร์ทั่วโลก > ทัวร์มหาสมุทรแปซิฟิกและออสเตรเลีย  > ทัวร์นิวซีแลนด์

33 กรุ๊ป ทัวร์นิวซีแลนด์ (Group Tour)

    ว่าง    เกือบเต็ม    เต็มแล้ว
ค้นหาตามประเทศ:
จัดเรียง:
รายการแพคเกจทัวร์
ส่วนลด
เดินทางวันที่
ที่นั่งเหลือ
ผู้เข้าชม

รายการทัวร์นิวซีแลนด์(ทัวร์หมู่คณะ)

6824.GL-KIWI 07 TF (TSS-FOX ) 7D5N - EK

GL-KIWI 07 TF (TSS-FOX ) 7D5N - EKไคร้สเชิร์ท – แอชเบอร์ตัน – เทคาโป – ทะเลสาบปูคากิ – แซลม่อน- ฟาร์มครอมเวลล์ – ควีนส์ทาวน์ – แอร์โร่ทาวน์ – ล่องเรือกลไฟโบราณ – เมืองฮาส-ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ – โฮกิติกะ – นั่งรถไฟทรานส์อัลไพน์
79,900
200
1 พ.ค. 58
20
13
6825.NL-NZ91SQ- NZ South CHC-DUN-ZQN-MFN 6D4N SQ

 

ไคร้สเชิร์ช – แอชเบอร์ตัน – เมืองดะนีดีน-ควีนส์ทาวน์ – นั่งกระเช้ากอนโดล่า & เล่นลูจ- อุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ด ซาวด์ - แอร์โร่ทาวน์ – ครอมเวล-ทะเลสาบเทคาโป
74,900
200
30 เม.ย. 58
22
18
6826.NL-NZ91SQ- NZ South CHC-DUN-ZQN-MFN 6D4N SQ

 

ไคร้สเชิร์ช – แอชเบอร์ตัน – เมืองดะนีดีน-ควีนส์ทาวน์ – นั่งกระเช้ากอนโดล่า & เล่นลูจ- อุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ด ซาวด์ - แอร์โร่ทาวน์ – ครอมเวล-ทะเลสาบเทคาโป
73,900
200
28 พ.ค. 58
22
14
6827.NL-NZ91SQ- NZ South CHC-DUN-ZQN-MFN 6D4N SQ

 

ควีนส์ทาวน์ – แอร์โร่ทาวน์ – ครอมเวล - ทะเลสาบเทคาโป -– อุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ด ซาวด์ – ดะนีดีน - – นั่งกระเช้ากอนโดล่า & เล่นลูจ
72,900
200
18 มิ.ย. 58
20
20
6828.NL-NZ86SQ- NZ South 5in1 CHC+ZQN+KKI+FOX 7D5N SQ

 

ไคร้สเชิร์ช – ทะเลสาบเทคาโป-ทะเลสาบเทคาโป – ชมวิวยอดเขาเม้าท์คุ๊ก – ครอมเวล – ควีนสทาวน์ - ล่องเรือกลไฟ TSS – ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบ พีค-ฟ๊อกกลาเซียร์ – โฮกิติกะ - รถไฟ Tranz Alpine
86,900
200
30 เม.ย. 58
20
13
6829.NL-NZ86SQ- NZ South 5in1 CHC+ZQN+KKI+FOX 7D5N SQ

 

ไคร้สเชิร์ช – ทะเลสาบเทคาโป-ทะเลสาบเทคาโป – ชมวิวยอดเขาเม้าท์คุ๊ก – ครอมเวล – ควีนสทาวน์ - ล่องเรือกลไฟ TSS – ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบ พีค-ฟ๊อกกลาเซียร์ – โฮกิติกะ - รถไฟ Tranz Alpine
85,900
200
21 พ.ค. 58
19
27 พ.ค. 58
22
10
6830.NL-NZ86SQ- NZ South 5in1 CHC+ZQN+KKI+FOX 7D5N SQ

 

ไคร้สเชิร์ช – ทะเลสาบเทคาโป-ทะเลสาบเทคาโป – ชมวิวยอดเขาเม้าท์คุ๊ก – ครอมเวล – ควีนสทาวน์ - ล่องเรือกลไฟ TSS – ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบ พีค-ฟ๊อกกลาเซียร์ – โฮกิติกะ - รถไฟ Tranz Alpine
84,900
200
17 มิ.ย. 58
23
14
6831.BW-Wonderful MILFORD 6D4N SQ

 

ไคร้สท์เชิร์ช - แอชเบอร์ตัน – ทะเลสาบเทคาโป- ครอมเวลล์ – ควีนส์ทาวน์ – นั่งกระเช้ากอนโดล่าขึ้นยอดเขาบ๊อบส์ พีค-เต อานาว – มิลฟอร์ดซาวน์ - แอร์โร่ทาวน์ – โอมาราม่า
74,900
200
1 พ.ค. 58
20
30 พ.ค. 58
21
20 มิ.ย. 58
22
16
6832.BW-Perfect New Zealand N-S 7D5N TG

 

อ็อคแลนด์ – ไคร้สท์เชิร์ช ชมเมือง –ยอดเขาแคชเมียร์ -เชิร์ช – แอชเบอร์ตั้น - ทะเลสาบเทคาโป - ชมอนุสาวรีย์สุนัข ต้อนแกะ – โอมาราม่า – ครอมเวล – ควีนส์ทาวน์ -- เรือกลไฟโบราณ จักรไอน้ำ - วอลเตอร์พีคฟาร์ม – อ็อคแลนด์
93,900
200
1 พ.ค. 58
23
30 พ.ค. 58
20
20 มิ.ย. 58
23
13
6833.BW-NZ Beautifull New Zealand N+S 8D5N SQ

ไคร้สท์เชิร์ช - ทะเลสาบเทคาโป - ควีนส์ทาวน์ - วานาก้า - ฟ๊อกกลาเซียร์ รถไฟสาย ทรานซ์อัลไพน์ - โรโตรัว – อ็อคแลนด์
98,900
200
1 พ.ค. 58
20
30 พ.ค. 58
20
20 มิ.ย. 58
20
11
6834.BW-Holiday New Zealand 6D4N QF

 

ไคร้สท์เชิร์ช – ควีนส์ทาวน์นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์ พีค -ล่องเรือทีเอสเอสเอิร์นสลอว์ – วอลเตอร์พีคฟาร์ม – แอร์โร่ทาวน์ - ทะเลสาบเทคาโป – ไคร้สท์เชิร์ช – ชมวาฬที่ไคคูร่า
76,900
200
1 พ.ค. 58
22
10 พ.ค. 58
21
5 มิ.ย. 58
21
16 มิ.ย. 58
22
19
6835.BW-NZ Romantic South 7D5N SQ

 

ไคร้สท์เชิร์ช - ทะเลสาบเทคาโป - ควีนส์ทาวน์ - วานาก้า ฟ๊อกกลาเซียร์ - รถไฟสาย ทรานซ์อัลไพน์ - ชมปลาวาฬที่ไคคูร่า
89,900
200
1 พ.ค. 58
22
30 พ.ค. 58
20
20 มิ.ย. 58
20
11
6836.BW-NZ Amazing New Zealand 7D5N SQ

 

ไคร้สท์เชิร์ช -ทะเลสาบเทคาโป – ควีนส์ทาวน์ – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์ล่องเรือชมความงามมิลฟอร์ด ซาวน์ - วานาก้า -ฟ๊อกกลาเซียร์ - รถไฟสาย ทรานซ์อัลไพน์
87,900
200
1 พ.ค. 58
21
30 พ.ค. 58
20
20 มิ.ย. 58
20
11
6837.BW-NZ Hobbit North Island 6D4N TG

 

อ็อคแลนด์ ชมเมือง – สะพานฮาร์เบอร์ – ย่านควีนส์ สตรีท ช้อปปิ้ง - นั่งเรือข้ามฝากไปที่เดวอนฟอร์ต-มาตามาตา ชมหมู่บ้านชาวฮอบบิต และฟาร์ม - โรโตรัว - ชมศูนย์วัฒนธรรมของชาวเมารี – การแสดงของชาวเมารี พร้อมอาหารค่ำ-ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่
63,900
200
5 พ.ค. 58
20
28 พ.ค. 58
23
18 มิ.ย. 58
21
19
 

ข้อมูล ทัวร์นิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์ ประเทศที่เป็นเกาะตั้งอยู่ล่างสุดของขั้วโลกใต้ มีเกาะหลักๆ 2 เกาะ คือเกาะเหนือ ที่มีเมืองออ๊อคแลนด์ โรโตรัว และเวลลิงตัน และเกาะใต้ ที่มีเมืองไครส์เชิร์ช เทคาโป ควีนทาวน์ เทอานาว ที่จัดได้ว่าเป็นประเทศที่น่าอยู่น่าเที่ยวทางธรรมชาติมากที่สุด

องเที่ยว

   หน่มสาว.คอม ยินดีให้คำแนะนำการเดินทางสู่ นิวซีแลนด์  ด้วยทีมงานฝ่ายขายทัวร์หมู่คณะที่ชำนาญการ คอยให้คำปรึกษาสำหรับหมู่คณะ ที่ต้องการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว หรือดูงาน หรือสัมมนา หรือเพื่อธุรกิจ ตามงบประมาณที่ท่านต้องการ ติดต่อเราได้เลยนะค่ะ Call Center 02-374-8866 ต่อ แผนกฝ่ายขายทัวร์เหมา

เมืองทั้งหมดสำหรับ ทัวร์นิวซีแลนด์

คลิกดูเมืองต่างๆ !

ทีมงาน ฮอลิเดย์ไลฟ์ แทรเวล
ยินดีให้คำปรึกษาจองทัวร์ โรงแรม ตั๋วเครื่องบิน
รถเช่า ทำวีซ่า จัดทัวร์หมู่คณะ

ตามงบประมาณที่ท่านเลือกได้
โทร. 02-374-8866
อีเมล์: info@noomsao.com

จัดทัวร์เหมาหมู่คณะ
เที่ยวภูฏาน

ถามตอบ การจองทัวร์

เหตุผลที่ต้องซื้อทัวร์กับเรา

  • เราเป็นบริษัทฯทัวร์ประสบการณ์กว่า 25 ปี
  • มีหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญการ
  • โปรแกรมทัวร์หลากหลายทั่วโลก
  • ระบุจำนวนที่นั่งเหลือ เดินทางแน่นอน
  • เปรียบเทียบตรวจสอบราคาได้
  • จองออนไลน์ได้ 24 ชั่วโมง
  • รับสิทธิ์สะสมแต้มส่วนลด

ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง

  • ทำไมต้องทำประกัน?
  • ทำประกันได้ที่ไหน?
  • วิธีการเลือกประกัน

อัตราแลกเปลี่ยนเงิน

* อัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน (โดยประมาณ)

Twitter @noomsao